Slide Prof. dr hab. Zbigniew Kołtowski „Ochrona zasobów środowiska naturalnego, to ochrona pożytków pszczelich”
Prof. dr hab. Małgorzata Dżugan – „Miód i produkty pszczele w Apifitoterapii”
Dr n. med. Arkadiusz Kapliński „Produkty pszczele i miody odmianowe jako regulatory układu neuroimmunologicznego i hormonalnego u człowieka”
dr Edward Marszałek – „Krzewmy krzewy – zapomniane krzewy polskich lasów i ogrodów”
prof. dr hab. Walerij Katerinczuk - „Aktualne problemy pszczelarstwa na przykładzie obwodu Czerniowskiego”
lek.wet. Piotr Kuś – „Zgnilec Amerykański widziany od strony kontroli i badań pasiek w terenie”
TRANSMISJA NA ŻYWO REJESTRACJA